Objednat předplatné

Částka č. 51/2008 Sb.

Vydána dne: 15.05.2008
Číslo Název předpisu Účinnost od
161/2008 Sb. Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) 15.05.2008
162/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb. 15.05.2008
163/2008 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání 30.05.2008
164/2008 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
r1/c51/2008 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2007 Sb. 15.05.2008