Objednat předplatné

Částka č. 43/2008 Sb.

Vydána dne: 21.04.2008
Číslo Název předpisu Účinnost od
131/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb. 01.05.2008
132/2008 Sb. Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd 01.05.2008
133/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
r1/c43/2008 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 105/2008 Sb. 01.04.2008