Objednat předplatné

Částka č. 15/2008 Sb.

Vydána dne: 20.02.2008
Číslo Název předpisu Účinnost od
46/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb. 20.02.2008
47/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 20.02.2008
48/2008 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě 20.02.2008
49/2008 Sb. Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 01.03.2008
50/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2008
51/2008 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 20.02.2008