Objednat předplatné

Částka č. 144/2008 Sb.

Vydána dne: 23.12.2008
Číslo Název předpisu Účinnost od
441/2008 Sb. Vyhláška o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci 01.01.2009
442/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky 01.01.2009
443/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky 01.01.2009
444/2008 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie 01.01.2009
445/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2009