Objednat předplatné

Částka č. 139/2008 Sb.

Vydána dne: 15.12.2008
Číslo Název předpisu Účinnost od
424/2008 Sb. Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 01.01.2009
425/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona 01.01.2009
426/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí 15.12.2008
427/2008 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 15.12.2008
428/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 15.12.2008
429/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů 15.12.2008
430/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 15.12.2008
431/2008 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 15.12.2008
432/2008 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.01.2009