Objednat předplatné

Částka č. 114/2008 Sb.

Vydána dne: 24.09.2008
Číslo Název předpisu Účinnost od
350/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách 01.10.2008
351/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2008
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 01.11.2008
r1/c114/2008 Sb. Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 261/2007 Sb. 24.09.2008