Přejít na PLUS

Částka č. 95/2007 Sb.

Vydána dne: 23.11.2007
Číslo Název předpisu Účinnost od
288/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 01.01.2008
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
290/2007 Sb. Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání 01.12.2007
291/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2057, 4,85 %
292/2007 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce