Objednat předplatné

Částka č. 87/2007 Sb.

Vydána dne: 31.10.2007
Číslo Název předpisu Účinnost od
269/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2008
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.10.2007
271/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2007
272/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací 01.12.2007
273/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb. 31.10.2007
274/2007 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce