Přejít na PLUS

Částka č. 84/2007 Sb.

Vydána dne: 09.10.2007
Číslo Název předpisu Účinnost od
256/2007 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008 01.01.2008
257/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.2008
258/2007 Sb. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 01.01.2008
259/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky 01.01.2008
260/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy 09.10.2007