Přejít na PLUS

Částka č. 8/2007 Sb.

Vydána dne: 02.02.2007
Číslo Název předpisu Účinnost od
17/2007 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 02.02.2007
18/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů 02.02.2007
19/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) 02.02.2007
20/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku 02.02.2007
21/2007 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí