Objednat předplatné

Částka č. 79/2007 Sb.

Vydána dne: 20.09.2007
Číslo Název předpisu Účinnost od
239/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 01.10.2007
240/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb. 01.10.2007
241/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 01.10.2007
242/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry 01.10.2007
243/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně