Přejít na PLUS

Částka č. 34/2007 Sb.

Vydána dne: 19.04.2007
Číslo Název předpisu Účinnost od
79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 20.04.2007
80/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin 20.04.2007
81/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 20.04.2007
82/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně