Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 31/2007 Sb.

Vydána dne: 04.04.2007
Číslo Název předpisu Účinnost od
66/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2007
67/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 04.04.2007
68/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 04.04.2007
69/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 04.04.2007
70/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. 04.04.2007
71/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 01.05.2007
72/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb. 04.04.2007
73/2007 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory po 2500 Kč Kč 15.05.2007
74/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí