Objednat předplatné

Částka č. 100/2007 Sb.

Vydána dne: 11.12.2007
Číslo Název předpisu Účinnost od
310/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 15.12.2007
311/2007 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona 01.01.2008
312/2007 Sb. Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců 01.01.2008
313/2007 Sb. Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 01.01.2008
314/2007 Sb. Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců 01.01.2008
315/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 01.01.2008
316/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2008