Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 96/2006 Sb.

Vydána dne: 22.06.2006
Číslo Název předpisu Účinnost od
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti 18.08.2006
308/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti 18.08.2006
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 01.01.2007
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 01.07.2006
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 01.09.2006
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008