Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 37/2006 Sb.

Vydána dne: 31.03.2006
Číslo Název předpisu Účinnost od
107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 31.03.2006
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 01.01.2007
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 01.07.2006
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu 01.01.2007
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
113/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 01.04.2006
114/2006 Sb. Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení 31.03.2006