Objednat předplatné

Částka č. 189/2006 Sb.

Vydána dne: 28.12.2006
Číslo Název předpisu Účinnost od
599/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků 01.01.2007
600/2006 Sb. Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené 01.01.2007
601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 01.01.2007
602/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 01.01.2007
603/2006 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 31.12.2006
604/2006 Sb. Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 01.01.2007
605/2006 Sb. Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry 01.01.2007
606/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.01.2007
607/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.01.2007
608/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.01.2007
609/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.01.2007
610/2006 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 28.12.2006
611/2006 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 28.12.2006