Objednat předplatné

Částka č. 166/2006 Sb.

Vydána dne: 29.11.2006
Číslo Název předpisu Účinnost od
512/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství 01.12.2006
513/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2007
514/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2007
515/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. 01.01.2007
516/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.01.2007