Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 163/2006 Sb.

Vydána dne: 28.11.2006
Číslo Název předpisu Účinnost od
498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech 01.01.2007
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 01.01.2007
500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 01.01.2007
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 01.01.2007
502/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 31.12.2006
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 01.01.2007