Objednat předplatné

Částka č. 123/2006 Sb.

Vydána dne: 08.08.2006
Číslo Název předpisu Účinnost od
388/2006 Sb. Vyhláška o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích 01.09.2006
389/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) 08.08.2006
390/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 08.08.2006
391/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 01.09.2006
392/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.08.2006