Objednat předplatné

Částka č. 116/2006 Sb.

Vydána dne: 21.07.2006
Číslo Název předpisu Účinnost od
369/2006 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 13.07.2006
370/2006 Sb. Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat 01.08.2006
371/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 01.01.2007
372/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 21.07.2006
r1/c116/2006 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb. 21.07.2006