Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 59/2005 Sb.

Vydána dne: 28.04.2005
Číslo Název předpisu Účinnost od
153/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání 01.05.2005
154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 01.05.2005
155/2005 Sb. Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 01.05.2005
156/2005 Sb. Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby 01.05.2005
157/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti 01.05.2005
158/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí 01.05.2005
159/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací 01.05.2005
160/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění 01.05.2005
161/2005 Sb. Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení 01.05.2005
162/2005 Sb. Vyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot 01.05.2005