Objednat předplatné

Částka č. 3/2005 Sb.

Vydána dne: 10.01.2005
Číslo Název předpisu Účinnost od
8/2005 Sb. Nařízení vlády o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost 10.01.2005
9/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu 01.02.2005
10/2005 Sb. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání 10.01.2005
11/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků pro jejich uvedení na trh 01.03.2005
r1/c3/2005 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 656/2004 Sb. 10.01.2005