Objednat předplatné

Částka č. 24/2005 Sb.

Vydána dne: 23.02.2005
Číslo Název předpisu Účinnost od
83/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy 23.02.2005
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 01.03.2005
85/2005 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 23.02.2005
86/2005 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §20 odst. 4, 5 a 6 a v odstavci 7 slov na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a , případně celého ustanovení §20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 23.02.2005