Přejít na PLUS

Částka č. 17/2005 Sb.

Vydána dne: 09.02.2005
Číslo Název předpisu Účinnost od
63/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb. 01.04.2005
64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 09.02.2005
65/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví členění normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech) 09.02.2005