Objednat předplatné

Částka č. 158/2005 Sb.

Vydána dne: 16.11.2005
Číslo Název předpisu Účinnost od
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 01.05.2006
451/2005 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky 01.12.2005
452/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2005
453/2005 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 16.11.2005
454/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) 01.01.2006
455/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 01.12.2005