Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 146/2005 Sb.

Vydána dne: 25.10.2005
Číslo Název předpisu Účinnost od
422/2005 Sb. Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů 01.01.2006
423/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb. a vyhlášky č. 666/2004 Sb. 01.11.2005
424/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování 01.11.2005
425/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 01.11.2005
426/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 01.11.2005
427/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospizalizovaných pacientů (IR-DRG)