Objednat předplatné

Částka č. 144/2005 Sb.

Vydána dne: 18.10.2005
Číslo Název předpisu Účinnost od
414/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.2006
415/2005 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2006 01.01.2006
416/2005 Sb. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006 01.01.2006
417/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 01.01.2006
418/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje 01.11.2005
419/2005 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 18.10.2005
420/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn