Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 102/2005 Sb.

Vydána dne: 14.07.2005
Číslo Název předpisu Účinnost od
275/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen 14.07.2005
276/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků 14.07.2005
277/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků 14.07.2005
278/2005 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím 14.07.2005
279/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe 29.07.2005
280/2005 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Chuchelna ze dne 25. 9. 2003 č. 2/2003 o zásadách chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území obce 14.07.2005
281/2005 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 14.07.2005