Přejít na PLUS

Částka č. 92/2004 Sb.

Vydána dne: 07.05.2004
Číslo Název předpisu Účinnost od
286/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) 07.05.2004
287/2004 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají 07.05.2004