Objednat předplatné

Částka č. 73/2004 Sb.

Vydána dne: 29.04.2004
Číslo Název předpisu Účinnost od
219/2004 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 01.05.2004
220/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence 01.05.2004
221/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno 01.05.2004
222/2004 Sb. Vyhláška, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí 01.05.2004
223/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 01.05.2004