Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 7/2004 Sb.

Vydána dne: 23.01.2004
Číslo Název předpisu Účinnost od
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 01.05.2004
19/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.05.2004
20/2004 Sb. Zákon, kterm se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 23.01.2004
21/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. 23.01.2004
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů 01.02.2004
23/2004 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 23.01.2004
24/2004 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 23.01.2004