Objednat předplatné

Částka č. 68/2004 Sb.

Vydána dne: 26.04.2004
Číslo Název předpisu Účinnost od
203/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č.500/2001 Sb. 26.04.2004
204/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy 01.05.2004
205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol 01.05.2004
206/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 26.04.2004