Objednat předplatné

Částka č. 208/2004 Sb.

Vydána dne: 08.12.2004
Číslo Název předpisu Účinnost od
612/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 01.01.2005
613/2004 Sb. Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005 01.01.2005
614/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2005
615/2004 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 08.12.2004