Přejít na PLUS

Částka č. 170/2004 Sb.

Vydána dne: 21.09.2004
Číslo Název předpisu Účinnost od
491/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností 01.11.2004
492/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb. 01.11.2004
493/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti 21.09.2004
494/2004 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě 21.09.2004