Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 14/2004 Sb.

Vydána dne: 12.02.2004
Číslo Název předpisu Účinnost od
46/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů 01.03.2004
47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2004
48/2004 Sb. Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce 01.03.2004
49/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce 01.03.2004
r1/c14/2004 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 547/2003 Sb. 12.02.2004