Objednat předplatné

Částka č. 81/2003 Sb.

Vydána dne: 04.08.2003
Číslo Název předpisu Účinnost od
241/2003 Sb. Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz 04.08.2003
242/2003 Sb. Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka 04.08.2003
243/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. 04.08.2003
244/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. 01.09.2003
245/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel 04.08.2003
246/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 04.08.2003