Přejít na PLUS

Částka č. 53/2003 Sb.

Vydána dne: 20.05.2003
Číslo Název předpisu Účinnost od
138/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
139/2003 Sb. Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy 01.07.2003
140/2003 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod 01.07.2003