Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 38/2003 Sb.

Vydána dne: 07.04.2003
Číslo Název předpisu Účinnost od
89/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby 07.04.2003
90/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl 15.04.2003
91/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 15.04.2003
92/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) 07.04.2003
93/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
94/2003 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv 24.02.2003
95/2003 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 24.02.2003
96/2003 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí 24.02.2003
r1/c38/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 44/2003 Sb. 07.04.2003