Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 160/2003 Sb.

Vydána dne: 31.12.2003
Číslo Název předpisu Účinnost od
485/2003 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002 31.12.2003
486/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 01.01.2004
487/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) 01.01.2004
488/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
489/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
490/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
491/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
492/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R) 01.01.2004
493/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
494/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
495/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
496/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii 01.01.2004
497/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
498/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek a jednotek ekonomickcýh veličin (CVMJ)