Objednat předplatné

Částka č. 125/2003 Sb.

Vydána dne: 10.11.2003
Číslo Název předpisu Účinnost od
372/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty 01.05.2004
373/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 01.05.2004
374/2003 Sb. Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů 10.11.2003
375/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 10.11.2003
376/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 01.05.2004
377/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí 01.05.2004
378/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz 01.01.2004
379/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
380/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
381/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
382/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
383/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí 01.05.2004