Objednat předplatné

Částka č. 120/2003 Sb.

Vydána dne: 29.10.2003
Číslo Název předpisu Účinnost od
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 01.05.2004
357/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 29.10.2003
358/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 29.10.2003
359/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 29.10.2003
360/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 29.10.2003
r1/c120/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákonu č. 322/2003 Sb. 29.10.2003