Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 33/2002 Sb.

Vydána dne: 01.03.2002
Číslo Název předpisu Účinnost od
71/2002 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu 01.04.2002
72/2002 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o důlní degazaci 01.04.2002
73/2002 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních 01.03.2002
74/2002 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních 01.04.2002
75/2002 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 01.04.2002
o10/c33/2002 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny 01.03.2002