Objednat předplatné

Částka č. 196/2002 Sb.

Vydána dne: 20.12.2002
Číslo Název předpisu Účinnost od
567/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 20.12.2002
568/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 01.01.2003
569/2002 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot 01.01.2003
570/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 01.01.2003
571/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
572/2002 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
573/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce