Objednat předplatné

Částka č. 183/2002 Sb.

Vydána dne: 18.12.2002
Číslo Název předpisu Účinnost od
530/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů 20.11.2002
531/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem 01.01.2003
532/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003 01.01.2003
533/2002 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje