Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Částka č. 168/2002 Sb.

Vydána dne: 15.11.2002
Číslo Název předpisu Účinnost od
482/2002 Sb. Zákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona 15.11.2002
483/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 15.11.2002
484/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu, ve znění nařízení vlády č. 428/2002 Sb. 01.01.2003
485/2002 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.12.2002
o1/c168/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 320/2002 Sb. 01.01.2003