Objednat předplatné

Částka č. 126/2002 Sb.

Vydána dne: 06.08.2002
Číslo Název předpisu Účinnost od
347/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin 06.08.2002
348/2002 Sb. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob 06.08.2002
349/2002 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2002 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 06.08.2002
o1/c126/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 293/2002 Sb. a ve vyhlášce č. 344/2002 Sb. 02.07.2002