Objednat předplatné

Částka č. 119/2002 Sb.

Vydána dne: 19.07.2002
Číslo Název předpisu Účinnost od
326/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností 01.10.2002
327/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 01.01.2003
328/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky 19.07.2002
329/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2002
330/2002 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2002
331/2002 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb. 01.08.2002
o1/c119/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 01.01.2003