Objednat předplatné

Částka č. 118/2002 Sb.

Vydána dne: 19.07.2002
Číslo Název předpisu Účinnost od
322/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy 01.01.2003
323/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 19.07.2002
324/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání 19.07.2002
325/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 19.07.2002