Přejít na PLUS

Částka č. 111/2002 Sb.

Vydána dne: 03.07.2002
Číslo Název předpisu Účinnost od
300/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 03.07.2002
301/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 03.07.2002
302/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 03.07.2002
303/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů 03.07.2002
o1/c111/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2002 Sb. 01.01.2003